سامانه صندوق مکانیزه فروش - POS

صندوق مکانیزه فروش ابزاریست جهت ثبت درآمد و هزینه یک واحد کسبی و گزارش‌دهی آن به اداره دارایی بعنوان "گزارش خرید و فروش فصلی" که غالباً همان نرم‌افزارهای مالی و حسابداریست که روی کامپیوتر(کیس یا لپ‌تاپ) نصب میگردد.
اجرای این طرح پیرو ابلاغ سازمان امور مالیاتی کل کشور و به منظور شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مشاغل می‌باشد. شایان ذکر است معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش توسط صاحبان مشاغل، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور قابل کسر است. پیرو این طرح، مشمولان مکلف به نصب، راه‌اندازی و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش جهت دریافت "ارزش‌افزوده" از مشتریان خود بوده و متعاقباً در پایان هر فصل میبایستی گزارشی بعنوان خرید و فروش فصلی به حوزه مالیاتی خود ارائه و پرداخت نمایند.
مشمولان این طرح طبق جداولی بطور سالانه تحت عنوان "اولویت‌های اعلام شده مشمولین ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش" از طرف سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام میشود که در هر مرحله گروهی از اصناف و مشاغل مشمول این طرح میشوند که اولویتهای اعلام شده تاکنون به پیوست همین متن میباشد.
اداره دارایی سالیانه مبلغی را تحت عنوان "معافیت مالیاتی درآمد سالیانه"در نظر می‌گیرد مبنی بر اینکه مشاغل با درآمد سالیانه تا سقف این مبلغ معاف از پرداخت مالیات در آن سال میباشند که جهت تشویق مشاغل در استفاده از صندوق مکانیزه فروش، یکی از شروط استفاده مشاغل مشمول از این معافیت را اجرای این طرح و نصب و راه‌اندازی بموقع صندوق‌های مکانیزه فروش اعلام نموده است. بدیهی است عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میگردد. (توضیح اینکه معافیت مالیاتی سالیانه 1394 معادل 138،000،000ریال، برای سال 1393 معادل 120،000،000ریال و برای سال 1392 معادل 100،000،000ریال می‌باشد.)
پیش نیاز اجرای این طرح ثبت‌نام کد اقتصادی توسط مودی و دریافت کد پیگیری میباشد که پیرو اطلاع‌رسانی گسترده سالهای قبل سازمان امور مالیاتی عمده‌ی مودیان ثبت‌نام نموده و فرمهایی تحت عنوان "دعوتنامه مودیان پیش ثبت‌نام شده نظام مالیاتی" از طرف سازمان امور مالیاتی در داخل پاکت‌های پستی جهت انجام مراحل بعدی برای ایشان ارسال شده. مودیان مشمول میبایستی با همراه داشتن این برگه به یکی از فروشگاهها یا تولیدکنندگان این سامانه‌های فروش مراجعه نموده و پس از تهیه و نصب سامانه روی کامپیوتر خود، فاکتور خرید آنرا از فروشنده دریافت کرده و بهمراه 2 فرم دیگر(پیوست شماره 1 دارایی تحت عنوان "برگ ثبت‌نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی"- فرم چاپی ثبت مشخصات صندوق داخل سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی تحت عنوان "چکیده اطلاعات ثبتی در سامانه ثبت و بهره برداری صندوق های مکانیزه") به مسئول پرونده خود جهت ضمیمه در پرونده تحویل دهند.
هدف از اجرای این طرح دریافت ارزش افزوده از مشتریان(مصرف کنندگان) توسط مودیان در هر معامله و ارائه گزارش و پرداخت این مبالغ دریافتی بصورت فصلی به اداره دارایی میباشد، روشن است نصب و راه‌اندازی سامانه فروش صرفا ایجاد بستر و ابزاریست جهت گزارش‌دهی به اداره دارایی، لذا پس از نصب و راه‌اندازی سامانه فروش، استفاده از آن نیز جزء تکالیف مودیان میباشد که مودی میبایستی پس از پیگیری از شرکت تولیدکننده سامانه در خصوص نحوه آموزش، اصول کار با آنرا آموزش دیده و از آن استفاده نماید.

اولویت‌های اعلام شده مشمولین ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش

اطلاعات بیشتر