افتتاح کانال الماس اسپادانا در تلگرام

Body: 

افتتاح کانال الماس اسپادانا در تلگرام جهت اطلاع رسانی بهتر به کاربران و دوستداران نرم افزار های تولید شده در مجموعه الماس اسپادنا
آدرس ما در تلگرام
http://telegram.me/AlmasEspadana

testimonial_image: